IMPACTE ECOLÒGIC DEL CANVI CLIMÀTIC
Programa de conferencias
Título
IMPACTE ECOLÒGIC DEL CANVI CLIMÀTIC
Descripción
El canvi climàtic és un dels problemes moderns més greus per al medi ambient i per a la societat. Provocarà grans sequeres, pèrdua de collites, inundacions, fam i molts problemes ecològics. La desertificació serà un fet. Les migracions i els refugiats per causa del clima seran habituals. L'increment de la temperatura del planeta, el canvi en els patrons de la precipitació, l'augment del nivell del mar i en la freqüència de fenòmens meteorològics extrems (tempestes, sequeres, huracans, etc) estan influint ja en els processos ecològics, en l'agricultura, el turisme i la salut i posarà en qüestió el nostre model de vida que s'haurà d'adaptar a les noves condicions climàtiques, econòmiques i socials.
Campo de estudio
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Etiquetas
Canvi climàtic
Idiomas
EspaƱol ValenciƠ
Ponente