LA SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ
Programa de conferencias
Título
LA SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA DEL VALENCIÀ
Descripción
A partir de les dades demolingüístiques que proporcionen els diferents censos i les enquestes del SIES, oferim un repàs a la situació sociolingüística del valencià en els àmbits del coneixement, de l'ús i de l'actitud d'acord amb les diferents variables s
Campo de estudio
ARTES Y HUMANIDADES
Etiquetas
Llengües, Valencià
Idiomas
EspaƱol ValenciƠ
Ponente