LAS PALABRAS MÁS ÚTILES EN INTERNET / LES PARAULES MÉS ÚTILS A INTERNET
Título
LAS PALABRAS MÁS ÚTILES EN INTERNET / LES PARAULES MÉS ÚTILS A INTERNET
Descripción
A internet, però també en altres suports per a la comunicació, algunes paraules poden convertir-se en les nostres aliades. Són les que ens mantenen enganxats als nostres interlocutors en una conversa. Usar eixes paraules ens pot ajudar a aconseguir més likes, a que més usuaris ens demanen informació o ens segueixen, a escriure millors mails que obtinguen millors respostes o, fins i tot, a vendre més ràpid unes sabates en Wallapop. Eixes paraules també milloren tot tipus de relació fora d’internet. Hi puc incloure un apartat pràctic i demostratiu per facilitar l’aprenentatge.
Objetivos
La presa de consciència, per part de l’auditori, de que l’ús dels díctics (citant-los o no) millora la comunicació i les relacions de tot tipus.
Campo de estudio
C.C. SOCIALES Y JURÍDICAS
Etiquetas
Idiomas
EspaƱol ValenciƠ
Público objetivo
La conferència és adaptable. Des dels alumnes de secundària o batxillerat fins a PIMEs, autònoms, col·lectius de comerciants, funcionaris cara al públic, emprenedors, associacions de veïns...
Ponente