TALLER: L'ENTREVISTA COM A TÈCNICA PARTICIPATIVA D'INVESTIGACIÓ
Título
TALLER: L'ENTREVISTA COM A TÈCNICA PARTICIPATIVA D'INVESTIGACIÓ
Descripción
Explicació teòrica sobre la tècnica de la entrevista en ciències socials: definició, objectius, tipus, exemples i anàlisi.Treball en grup per a elaborar una entrevista sobre un tema d'interés i per a fer un anàlisi d'un exemple d'entrevista.
Objetivos
Fomentar l'ús de tècniques d'investigació participatives (a nivell ciutadà, escolar, associatiu, etc...) per mitjà del coneixement d'una d'elles.
Campo de estudio
C.C. SOCIALES Y JURÍDICAS
Etiquetas
Idiomas
EspaƱol ValenciƠ
Público objetivo
Sociedad en general, Juvenil, persones majors
Ponente