La llum: Enigmes, mites i tecnologia. Experiments d'òptica a l'abast de qualsevol.
Título
La llum: Enigmes, mites i tecnologia. Experiments d'òptica a l'abast de qualsevol.
Descripción
Es tracta d'una conferencia per apropar un element transversal, a humanitats, art, ciència y tecnologia com és la llum. Des dels nostres inicis, l'evolució de l'ésser humà ha anat paral·lela al seu control sobre la llum. Per a l'home primitiu la llum era una manifestació de la divinitat, però va ser gràcies a la domesticació del foc, en forma de foguera, cresol o ciri, que va aconseguir prolongar el dia -el període d'activitat humana-, fins que, a finals del segle XIX, la invenció de la bombeta elèctrica li va acabar proporcionant un domini absolut sobre la nit. Els últims avanços en les investigacions basades en la llum (làser, fibra òptica, visió per computador...) apunten la direcció que seguirà la tecnologia en el futur més pròxim. La base de la conferència està basada en el llibre homònim de la col·lecció l'Ordit de la Universitat d'Alacant, la conferencia intenta oferir respostes, des de camps, disciplines i perspectives diferents, a la pregunta «com determina la llum el món en què vivim?». I és que la llum, que va tindre un paper decisiu en l'origen i el desenvolupament de la vida en la Terra, no solament ha condicionat l'evolució de la humanitat des del punt de vista social i tècnic, sinó que constitueix un element fonamental per a entendre la realitat i per a relacionar-nos tant amb el nostre entorn immediat com amb el més llunyà possible: l'Univers.A més a més, mostrarem alguns experiments senzills on la llum té un paper protagonista, com el que va servir per conèixer que l'ADN és una doble hèlix.
Objetivos
L'objectiu es mostrar com art, humanitats i ciència estan molt més lligats del que sembla amb un element transversal com és la llum. A més a més amb els experiments ajudarem a comprendre les vessants tecnològiques de la llum. Així es busca engrescar el públic cap el coneixement.
Campo de estudio
CIENCIAS
Etiquetas
Idiomas
EspaƱol ValenciƠ
Público objetivo
Sociedad en general, Juvenil, Es pot adaptar a públic infantil també.
Ponente